עגלת קניות

צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


Starter VPS
CPU - 2 Core
RAM - 2 GB
OS - Centos(default)/Others
Disk Space - 50 GB
Bandwidth - 1000 GB
$16.50 USD חודשי
$49.50 USD רבעוני
$96.00 USD חצי שנתי
$186.00 USD שנתי
$372.00 USD דו- שנתי
$558.00 USD מדי שלוש שנים

Standard VPS Hosting
CPU - 2 Core
RAM - 4 GB
OS - Centos(default)/Others
Disk Space - 100 GB
Bandwidth - 1500 GB
$22.50 USD חודשי
$67.50 USD רבעוני
$126.00 USD חצי שנתי
$246.00 USD שנתי
$492.00 USD דו- שנתי
$738.00 USD מדי שלוש שנים

Bright VPS Hosting
CPU - 4 Core
RAM - 6 GB
OS - Centos(default)/Others
Disk Space - 150 GB
Bandwidth - 2000 GB
$32.50 USD חודשי
$97.50 USD רבעוני
$186.00 USD חצי שנתי
$366.00 USD שנתי
$732.00 USD דו- שנתי
$1098.00 USD מדי שלוש שנים

Chief VPS Hosting
CPU - 8 Core
RAM - 8 GB
OS - Centos(default)/Others
Disk Space - 200 GB
Bandwidth - 2500 GB
$52.50 USD חודשי
$157.50 USD רבעוני
$306.00 USD חצי שנתי
$606.00 USD שנתי
$1212.00 USD דו- שנתי
$1818.00 USD מדי שלוש שנים